Блог на Кей Би Си Банк

Белгийската финансова група КВС придоби Райфайзенбанк и дъщерните ѝ компании в България. С това, групата КВС в България вече обхваща 14 компании в секторите банкиране, застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, управление на инвестиции, пенсионно осигуряване и факторинг. Според данните на БНБ към март  2022 г., общата стойност на активите на компаниите след придобиването превръща Групата на КВС в България в най-голямата интегрирана финансова група, обслужваща над 2.5 млн. клиенти.  

Новите дружества в Групата ще носят в името си международно разпознаваемия бранд KBC - банката ще се казва KBC Банк България, лизинговото дружество ще бъде KBC Лизинг България, KBC Управление на инвестиции е новото име на управляващото дружество, а компанията, предоставяща застрахователно посредничество, се казва KBC Застрахователен брокер България.

Какво се променя за мен?

Договорните отношения с клиентите се запазват непроменени и няма нужда да бъдат предприемани каквито и да било стъпки. На този етап се променят само собственикът и името на банката. Продължаваме да обслужваме клиентите според най-високите стандарти и да се стремим да предлагаме качествени и иновативни продукти и услуги. Както винаги, за нас клиентът е в центъра и се стремим да бъдем негов доверен партньор във всеки етап от живота му.

Ще се променят ли условията по продуктите и услугите?

Текущите условия по ползваните продукти и услуги не се променят вследствие на смяната на собствеността и името на банката. Ще бъде осъществена промяна само в наименованията на част от продуктите и услугите, във връзка с новия бранд, и на дизайна на мобилните приложения, като няма да е необходимо да ги сваляте наново.

Променят ли се IBAN и условията по сметката ми?

Текущите условия по ползваните продукти и услуги не се променят след смяната на собствеността и името на банката и IBAN-ите на сметките остават непроменени.

Трябва ли да преиздам картата си?

Не е необходимо да преиздавате своята карта. Може да продължите да я използвате до срока отбелязан на нея.

Ще има ли промяна за моя кредит?

Не. Вашите отношения с банката по повод ползваните кредитни продукти продължават в съответствие със сключения договор. Можете да продължите да погасявате вашите задължения както досега.

Какво ще стане с моите спестявания?

Условията остават непроменени. Ние сме част от голяма международна група и сигурността на средствата на нашите клиенти продължава да бъде наш приоритет.

в За банката
Етикети: